טיפה
מחליקה
על נוצות
הכנף
במורד
הגזע
שלל
השתקפויות

Black Bird

בציר 2018

100% סירה מכרם צבעון. כרם אשר מניב יבול נמוך, כ - 600 ק"ג לדונם. הפרי כהה ועשיר.

האשכולות עוברים הפרדה ומעיכה עדינה. התסיסה פראית והמגע עם הקליפות לא אורך יותר משבוע.

לאחר סיום התסיסות היין נכנס לחביות ותיקות למשך 8 חודשים, עובר עוד 4 חודשים במכלי נירוסטה ואז מבוקבק.