טיפה
מחליקה
על נוצות
הכנף
במורד
הגזע
שלל
השתקפויות

Black Bird

בציר 2019

100% סירה מכרם צבעון. כרם אשר מניב יבול נמוך, כ - 600 ק"ג לדונם. הפרי כהה ועשיר.

האשכולות עוברים הפרדה ומעיכה עדינה. התסיסה פראית והמגע עם הקליפות לא אורך יותר משבוע.

לאחר סיום התסיסות היין נכנס לחביות ותיקות למשך 12 חודשים, עובר עוד 6 חודשים במכלי נירוסטה ואז מבוקבק.