שמש וירח
נפגשים לרגע
ערפילי בוקר
מתפוגגים
רפרוף כנפיים
בין גפנים מניצות
פריחה
לרגלי הגזעים

Pink Moon

בציר 2022

יין רוזה המשלב שני זנים וחלקות שונות. סירה מכרם חרשים, סירה ומעט פטי ורדו מכרם צבעון. כל זן תסס והצליל בנפרד עד ערבובם כחודש לפני הבקבוק.
תהליך הכנתם זהה - בציר עם אור ראשון ברמת הבשלה נמוכה. סחיטה ישירה ללא השריה במסחטת סל וכניסה לתסיסה ספונטנית במיכלי נירוסטה. התסיסה איטית וארוכה וממשיכה לתסיסה מלולקטית.