גרגרים כחולים
טובלים בטל
ירח מאיר
פרצה בגדר
ניבים ננעצים
באשכול מתקתק
זנב פלומתי
חומק

Wild

בציר 2020

100% קברנה סוביניון מכרם חרשים. גפנים בוגרות שננטעו בשנת 1987 המניבות יבול נמוך מאוד. הבציר נעשה עם אור ראשון. אחריו הגרגרים מופרדים מהשדרות ידנית, נמעכים בעדינות ונכנסים לתסיסה פראית. לאחר סיום התסיסות היין נכנס לחבית ותיקה למשך שנה.