על שביל
מפותל
צועד לאט
עלים
אל עבר
אדמה
נושרים

Robin

בציר 2021

פטי ורדו מכרם צבעון. הענבים נבצרים בשלב הבשלה אופטימלי לטעמנו, כאשר נשמרת רעננות הפרי ומאפייני הזן. האשכולות עוברים הפרדה ומעיכה עדינה מאוד.
רוב הגרגרים תוססים שלמים. היין תוסס פראית עם הקליפות פחות משבוע, נסחט וממשיך לתסוס בלעדיהן.
לאחר סיום התסיסות נכנס לחביות עץ ותיקות למשך שנה.