על שביל
מפותל
צועד לאט
עלים
אל עבר
אדמה
נושרים

Robin

בציר 2014

100% פטי ורדו מכרם צבעון. הענבים נבצרים בשלב הבשלה מוקדם יחסית על מנת לשמור על מאפייני הזן. האשכולות עוברים הפרדה ומעיכה עדינה מאוד.
רוב הגרגרים תוססים שלמים. היין תוסס פראית עם הקליפות פחות משבוע, נסחט וממשיך לתסוס בלעדיהן.
לאחר סיום התסיסות נכנס לחביות עץ ותיקות למשך שנה.