טיפה
מחליקה
על נוצות
הכנף
במורד
הגזע
שלל
השתקפויות

Black Bird 2018

בציר 2018
100% סירה מכרם צבעון. כרם אשר מניב יבול נמוך, כ - 600 ק"ג לדונם. הפרי כהה ועשיר.
האשכולות עוברים רק הפרדה מהשזרות ומעיכה ידנית עדינה וממשיכים לתסיסה טבעית.
לאחר סיום התסיסות היין נכנס לחביות ותיקות למשך 12 חודשים, עובר עוד 6 חודשים במיכלי נירוסטה ואז מבוקבק. 
מבציר 2018 נשמרו מעט בקבוקים בארכיון. כעת כמה מהם מוצעים למכירה.