אש זוחלת
על פני המים
מבטן האדמה
אל הגשם.

סלמנדרה

בציר 2022
שרדונה מכרם צבעון שתסס על קליפותיו. יין עשיר ומורכב בעל אופי מרתק.
הסלמנדרה נותנת מבט אחר ומפתיע על מיצוי, ועל היחסים הקרובים בין מיץ, קליפה וגרעין הענב.